Etäpuheterapia tarjoaa mahdollisuuksia

Sanapolulla olemme kehittäneet etäyhteydellä puheterapian toteuttamista jo 3 vuoden ajan.

Etäpuheterapia soveltuu kaikenikäisille vauvasta vaariin. Pienten lasten etäpuheterapia keskittyy lapsen lähi-ihmisten ohjaamiseen: kuinka toimia lapsen kanssa tukien hänen kommunikointiaan ja puheen sekä kielen kehitystään. Isommat (yli 3 vuotiaat) lapset voivat työskennellä myös puheterapeutin kanssa suoraan etäyhteydellä. Aikuisasiakkaat ovat joko yksin tai läheisensä kanssa harjoitellessa puheterapeutin kanssa etäyhteydellä.

Etäyhteydellä toteutettu puheterapia voidaan verrata suoraan vastaanotolla tapahtuvaan puheterapiakäyntiin. Etäpuheterapian etu on, että asiakas voi olla omassa kotonaan tai lähiympäristössään ja terapiaharjoittelut siirtyvät näin luontevasti osaksi arkea. Joskus lähimmälle puheterapeutin vastaanotolle voi olla hyvinkin pitkä matka. Etäterapia säästää aikaa ja luontoa: asiakkaan ei tarvitse matkustaa puheterapeutin luo saadakseen kuntoutusta.

Etäpuheterapiassa voidaan kuntouttaa samoja asioita kuin kasvokkain tapahtuvassa puheterapiassa: erilaisia kommunikointiin, puheen kehitykseen, syömiseen sekä kielellisiin taitoihin liittyviä asioita.

Etäpuheterapian onnistumiseen tarvitaan oma tietokone, internetyhteys sekä avoin mieli etäkuntoutusta kohtaan. Etäyhteydellä toimiminen ei vaadi atk-alan koulutusta eikä erityisiä taitoja. Riittää kun joku asiakkaan lähiympäristön henkilöistä osaa avata tietokoneen ja käyttää sähköpostia. Aloitusvaiheessa puheterapeutti ja IT-tuki yhdessä opastavat etäyhteyden muodostamisessa ja tarvittaessa sitä harjoitellaan ennen varsinaisen terapian aloittamista.

Etäpuheterapia on puheterapeutin ohjaamaa tavoitteellista kuntoutusta. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet terapialle sekä räätälöidään kuntoutus yksilöllisesti. Etäterapiassa voidaan hyödyntää samanlaisia pelejä ja tehtäviä kuin vastaanotolla, muokattuna etäyhteydelle sopivaksi. Lisäksi voidaan tehdä käyttää erilaisia nettipelejä ja -sovelluksia tavoitteiden mukaisesti ja harjoitteluiden motivoimiseksi. Etäterapiaan voi liittyä myös videomateriaalia, jonka avulla voidaan mallintaa harjoitusten tekemistä kotiharjoittelun tueksi.


 • Miksi?

  Etäpuheterapian avulla saadaan puheterapeutin erityisosaamista pienillekin paikkakunnille, jonne muuten puheterapeutin saaminen paikan päälle on ollut vaikeaa ja puheterapiaresurssit ovat olleet riittämättömät.

 • Kenelle se sopii?

  Kaikenikäisille vauvasta vaariin, jotka tarvitsevat puheterapiaa. Etukäteen ei voida sanoa kenelle se sopii, joten jokaisen asiakkaan soveltuvuus on arvioitava yksilöllisesti. Pienen lapsen kohdalla vanhemmat tai lapsen muut lähi-ihmiset ovat keskeisessä roolissa olemaan mukana etäyhteydellä, jolloin myös he saavat konkreettisia esimerkkejä siitä, miten tukea lapsen puheen ja kielen kehitystä arjen eri tilanteissa.

  ”Vanhempi oppii itse tekemään “harjoitteita” normiarjessa lapsen kanssa. Yhteistä intensiivistä aikaa lapsen kanssa.”

 • Mitä se vaatii?

  Samanlaista sitoutumista kuin mitä vastaanotolla tapahtuva puheterapia vaatisi, mutta ilman lapsen kuljettamista terapiaan. Tietokoneen (kannettavat tai pöytäkone) tai tablettitietokoneen sekä internetyhteyden. Vanhemman tai muun asiakkaan lähi-ihmisen osallistumisen terapian ajaksi.

  ” Ei matkoja terapeutin luo, säästyy aikaa”

  ”Kun joutui osallistumaan enemmän -> oppi enemmän”.

  “Lapsen edistymistä oli helpompi seurata, kun vanhempi sai olla mukana etäterapiassa”.

 • Mitä se antaa?

  Etäpuheterapiasta on jo nyt useita hyviä kokemuksia.

  ”Lapsen puheeseen on saatu paljon selkeyttä. Tehtävät puheterapiassa ovat olleet selkeitä ja yksinkertaisia, mutta tehokkaita. Vaikka kyseessä oli etäpuheterapia, puheterapeutti on saanut hyvin pidettyä lapsen mielenkiinnon yllä”.

  ”Terapeutilta saimme hyviä vinkkejä jokapäiväisessä arjessa toteutettaviin tehtäviin, jotka tukevat lapsen suullisia taitoja. Aina ei tarvitse istua pöydän ääreen “tekemään tehtäviä”, vaan arjessa toimiessa voi hyödyntää saatuja oppeja. Arjessa on otettu asioita käyttöön. Jotkut on jo jäänyt niin että ei edes ajattele”.

  ”Hyvä ja hieno asia! Kannattaa ilman muuta pitää tarjonnassa! Olemme tyytyväisiä että lähdimme mukaan. Nyt lapsemme puheterapia totetutuu kuntouttavan päivähoidon yhteydessä päiväkodilla, muussa tapauksessa voisimme edelleen jatkaa etäpuheterapiassa. Suosittelemme etäpuheterapiaa lämpimästi.”

  ”Etäterapiassa oli hauskaa. Lapsen arjesta sai kertoa viikottain. Vanhemmalle tuli lähempi suhde terapeuttiin”

 • Mitä etäpuheterapia on?

  Etäpuheterapia on etäyhteydellä toteutettua puheterapiaa, jossa on samat elementit kuin lähiterapiassa

  • Etäpuheterapia on puheterapeutin ohjaamaa tavoitteellista kuntoutusta, jossa asetetaan tavoitteet yhdessä lähiympäristön ihmisten kanssa ja työskennellään niitä kohti
  • Etäyhteydellä puheterapeutti ohjaa asiakasta ja tämän lähihenkilöä tekemään harjoituksia joko keskenään tai yhdessä puheterapeutin kanssa
  • Etäyhteyksien välissä asiakas tekee yhdessä lähiympäristön ihmisten kanssa välitehtäviä
  • Puheterapian tiheys maksusitoumuksen mukaan, yleensä kerran viikossa 45 minuuttia kerrallaan
  • Etäpuheterapia on yhtä tietoturvallista kuin että asiakas kävisi vastaanotolla ja potilasturvallisuudesta huolehditaan Valviran ohjeistuksen mukaan
 • Asiakkaan lähi-ihmisen rooli etäpuheterapiassa

  • Mukanaolo terapiatilanteissa aktivoi myös harjoittelua arjessa terapiakertojen välillä
  • Havainnot arjesta tukevat tavoitteiden asettelussa ja opittujen asioiden seurantaa arjessa
  • Tavoitteiden asettelu yhdessä terapeutin kanssa mahdollistaa tavoitteiden oikein kohdentumisena arjessa selviytymisen helpottamiseksi
 • Tietotekniikka etäpuheterapiassa

  Etäpuheterapian toteuttamiseen tarvitaan vähintään

  • Tietokone (pöytä-, kannettava- tai tablettitietokone)
  • Web-kamera (ellei ole laitteessa itsessään tai ei laitteen kamera ei ole riittävä)
  • Nettiyhteys (mieluiten langallinen yhteys)
  • Etäyhteyssovellus
  • Tarvittaessa lainaamme tarkemman webkameran sekä lisämikrofonin

  Etäyhteys harjoitellaan aina yhdessä asiakkaan lähi-ihmisten kanssa ennen varsinaista ensimmäistä etäpuheterapiakertaa

  • Otetaan testiyhteys asiakkaaseen sovittuna aikana ennen terapiakertaa
  • Kirjalliset ohjeet yhteyden muodostamisen tukena
  • Mahdollisuus käyttää it-tukea

Lisätietoja

Sanapolku Oy
044 705 1961
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.


Anu Martikainen, puheterapeutti, työnohjaaja
050 379 2314
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Etäpuheterapia soveltuu kaikenikäisille vauvasta vaariin.

Etäpuheterapiassa voidaan kuntouttaa mm. erilaisia kommunikointiin, puheen ja kielen kehitykseen sekä syömiseen liittyviä asioita.

Etäpuheterapian onnistumiseen tarvitaan oma tietokone, internetyhteys sekä avoin mieli etäkuntoutusta kohtaan. Etäyhteydellä toimiminen ei vaadi tietoteknisesti erityisiä taitoja.